Torngård

Lite om trakten.

Torngård är en liten by på sydöstra Öland med en lantgård och fyra bofasta familjer. Här finns även några sommarboende. Just i dessa trakter lever Du väldigt nära fåglarna och deras häckningsplatser. Här passerar tusentals fåglar av olika arter vår och höst. Tornseglarna t.ex. häckar under takpannorna på sommaren när stararnas ungar just har lämnat boet. Här finns Havsörn och även den inte så vanliga Ängshöken, som häckar i närområdet.